Stena Aluminium

Vi ligger långt framme inom kundanpassad produktion. Aluminiumlegeringar som vi producerar är anpassade för varje kund.

Våra processer, som hela tiden vidareutvecklas, omfattas av noggranna analyser och omfattande kvalitetskontroller: från det att vi får råvaran, under hela bearbetningen och fram till det är dags för leverans. Alla dessa moment gör att vi kan garantera en jämn, hög kvalitet och god leveranssäkerhet av aluminiumlegeringar.

Alla aluminiumlegeringar anpassas utifrån varje kunds krav på vilka egenskaper produkten ska ha. Som kund kan du alltid vara säker på att få legeringar av rätt kvalitet i rätt tid, så att du i din tur kan leverera detaljer av hög kvalitet till dina kunder.

Våra aluminiumlegeringar används framför allt inom fordons-, elektronik-, verkstads- och möbelindustrin. Vi producerar ett par hundra olika legeringar med varierande egenskaper när det gäller ledningsförmåga, värmeledning, korrosionsbeständighet, hållfasthet, polerbarhet, brottgräns, sträckgräns, skärbarhet, svetsbarhet och mycket, mycket mera.

Vi levererar till största delen våra aluminiumlegeringarna som tackor, men också som flytande aluminium.

http://stenaaluminium.com/sv/

Stenaaluminium18