Samling avd. Øst - Hønefoss

Torsdag 11.oktober 2018 samles vi utenfor Norsk Titanium på Eggemoen ved Hønefoss. Vi skal få en omvisning etc. både hos Norsk Titanium og hos Tronrud Engineering.

Se vedlagt program; Innbydelse til samling

Vi avslutter med middag i Hønefoss.